• Mô tả

Mô tả

Giá bao gồm cả chậu và cây kim tiền.

0974.876.915