• Mô tả

Mô tả

Giá bao gồm cả chậu và cây Lưỡi Hổ Thái.
0974.876.915