• Mô tả

Mô tả

 🌵🌵🌵 “Chậm lại 1s để em nhìn lại, người giống như em mơ không tồn tại. Ngày tháng tuổi xuân dần phai, em vẫn chưa ưng được ai…”
– Trích: Tự Tình 2 –Giá bao gồm cả chậu và cây ngũ gia bì.
0974.876.915