• Mô tả

Mô tả

Giá bao gồm cả chậu và lưỡi hổ Thái nhỏ.

0974.876.915